Usługi specjalistyczne

Frezy i rozdrabniacze leśne FAE z narzędziami ruchomymi – przeznaczone do oczyszczania terenu z krzaków i gałęzi (np.: pod liniami energetycznymi, czy poboczami dróg leśnych itp.), do rozdrabniania pozostałości drzewnych i gałęzi na zrębach, pogorzeliskach, pielęgnacji sadów i plantacji itp.
Karczowniki – stabilizatory gruntu w wersji leśnej – przeznaczone do przygotowania gleby na większych głębokościach i z dużą szerokością pracy. Idealne do rozrywania systemów korzeniowych, tworzenie dróg przeciwpożarowych, budowy i regeneracji dróg leśnych i gruntowych, a także do rozdrabniania pozostałości na zrębach – maszyny bez problemu radzą sobie z mniejszymi pniami.
Głowice frezujące – głowice hydrauliczne dla koparko ładowarek i koparek ze stałymi lub ruchomymi narzędziami. Przeznaczone do oczyszczania trudno dostępnych miejsc jak brzegi rzek, zbocza, tereny w otoczeniu dróg, linii kolejowych oraz energetycznych itp.