Usługi w trudnym terenie

KOPARKA KROCZĄCA KAISER S2
Charakterystyczną cechą tych koparek są miejsca, w których mogą pracować, np.:
• koryta, dorzecza i brzegi rzek
• rowy melioracyjne
• strome zbocza
• podmokłe, bagniste, ciężkie tereny
• tereny górskie, kamieniste
• tereny leśne
• inne miejsca, w których klasyczne koparki nie dają sobie rady.