Roboty ziemne

Jesteśmy firmą z dużym doświadczeniem w wykonywaniu robót ziemnych,które są   nieodzowne na każdej budowie i wiążą się z koniecznością przygotowania terenu pod fundamenty oraz z wykopami niezbędnymi do instalacji wodnych, gazowych czy grzewczych.Działamy na każdym etapie tych zadań, a nasze przedsięwzięcia obejmują wykopy szeroko-przestrzenne i liniowe, budowę nasypów, wymianę gruntów, makroniwelacje terenu, wyburzenia, rozbiórki, kruszenie materiałów, rekultywacje terenu.