Stabilizacja / podbudowy

Aby nawierzchnie były trwałe, równe i bezpieczne, konieczna jest bardzo dokładna podbudowa, której zadaniem jest zmniejszanie naprężeń powstających podczas obciążeń eksploatacyjnych przekazywanych na podłoże w górnych warstwach nawierzchni. W zakresie naszych usług znajduje się stabilizacja gruntów, wzmocnienia podłoża, podbudowy z kruszyw oraz podbudowy betonowe.
Podczas prac bierzemy pod uwagę czynniki klimatyczne jak np. wysokie lub niskie temperatury, opady atmosferyczne, czy wstrząsy występujące w danym rejonie wybierając najodpowiedniejsze materiały do danej podbudowy. Jednocześnie nasza firma zawsze stosuje się do obowiązujących międzynarodowych standardów, które określają wykonywanie podbudowy pod drogi i autostrady.