Oferta

Prace drogowe przygotowawcze:
• przygotowanie gruntu z zagęszczeniem

• karczowanie , mulczowanie

• warstwy konstrukcyjne

• nasypy drogowe

• stabilizacja

• brukowanie dróg, placów, chodników

• układanie dróg płytowych

• usługi dźwigowe i młotami pneumatycznymi w terenie

Zaopatrzenie budowy:

• piasek

• piasek rzeczny

• żwiry do betonu

• tłuczeń, grysy

• humus

• ziemia trawnikowa i ogrodowa

Usługi wyburzeniowe :

• wyburzenia i rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych,

• wyburzenia i rozbiórki budynków przemysłowych,

• rozbiórki starych dróg, parkingów, ogrodzeń,

Usługi transportowo-sprzętowe:

• wynajmujemy m.in.: koparko-ładowarki, ładowarki,

koparki, wywrotki, równiarki, walce;

• transportujemy sprzęt, maszyny i urządzenia

wyspecjalizowanym zespołem niskopodwoziowym

o ładowności do 28 ton;

Prace ziemne i melioracyjne:• przemieszczanie mas ziemnych

• zbiorniki wodne, stawy, kanały,

rowy melioracyjne

• niwelacja gruntów, boiska, place

• zagęszczanie i wymiana gruntów

• wykopy ziemne, nasypy, wały

• załadunek materiałów syp

Usługi melioracyjne:

• budowa przepustów

• budowa zbiorników retencyjnych

• umocnienia brzegów i dna cieków

• budowa stopni wodnych, jazów , zastawek

• regulacja rzek i kanałów

• budowa i konserwacja wałów przeciwpowodziowych

• konserwacja cieków wodnych

• drenowanie gruntów

• odwadnianie dróg, budynków i terenu

• niwelacja terenu

• wykopy

• koszenie mechaniczne i ręczne