Prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Henrykowie

realizacja Henryków