O Firmie

PPHU „POCHWAŁA” Krzysztof Pochwała jest firmą specjalistyczną z zakresu budownictwa drogowego oraz hydrotechnicznego.
Ponad 20-letnie doświadczenie firmy, wykwalifikowana załoga i kadra inżynieryjno-techniczna, specjalistyczny potencjał techniczny gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót.
Przedsiębiorstwo realizuje roboty z zakresu budowy oraz modernizacji dróg, ulic, placów o nawierzchniach betonowych, kamiennych i asfaltowych.
Błyskawicznie wymieniamy grunty, nawozimy piasek i niezbędne kruszywa drogowe. Nie stanowi dla nas problemu wykonywanie nasypów drogowych.
Zabezpieczamy możliwości dojazdowe do placów budów – układając drogi płytowe.
Dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem do usuwania gęstych zakrzaczeń w każdym terenie. Wykonujemy również wszelkie roboty ziemne i odtworzeniowe.

Zapraszamy do współpracy !